beats by dre cheap

MEDZUNARODNE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I PRAVO GLASA U BiH

Postivajuci  medjunarodno pravo i konvencije o ljudskim pravima kako u svijetu tako i u BiH ne moze samo jedan narod odlucivati o sudbini drugih konstitutivnih naroda kao ni o sudbini  zajednicke drzave BiH Go to fullsize imageZENEVA UN

Ne mogu sebi  Bos Srbi uzeti za pravo da samo pravoslavni narod  kao knstitutivni narod u drzavi BiH odlucuju o nazivu kantona koji im je dodjeljen zaustavljanjem rata Dejtonskim sporazumom i koji je produkt ratnih osvajanja i srpskog genocida

Pitanje naziva  tog kantona je i pitanje koje se mora rjesavati na nivou drzave i uz odobrenje i pristanak drugih konstitutivnih naroda i narodnosti u Bosni iHercegovini.

Zato je neophodno provesti referendum na nivou drzave BiH na kojem bi se svi gradjani izjasnili o opstanku kao i imenu tog kantona koji zasigurno ne moze nositi nacionalni predznak jednog naroda 'republika srpska' a niti atribut  'republika' jer to nije niti moze ikada biti  bez saglasnosti druga dva konstitutivna naroda.

Trenutci istine i snaga razuma
http://psihologija21vjeka.blogger.ba
26/10/2008 20:33